Zorg (lager)

We vinden het als team belangrijk dat elk kind zich goed voelt bij ons op school. Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas, de leerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking. Zo is er aandacht voor het welbevinden van alle kinderen, wordt er in elke klas gedifferentieerd, er wordt een leerlingvolgsysteem ingesteld, enz.

De leerkracht begeleidt, observeert en biedt de eerste hulp in de klas. Verder heeft hij/zij ook een signaalfunctie: informeren van het zorgteam bij moeilijkheden die niet of moeilijk in de klas te behandelen zijn. Het zorgteam kan dan advies geven of bijkomende hulp verlenen

De zorgcoördinator werkt nauw samen met de klasleerkrachten en in overleg wordt er extra ondersteuning aangeboden. Dit kan individueel, in kleine groepjes in het zorgklasje of klasintern. In de lessen wordt er gewerkt rond verschillende gebieden zoals lezen, taal, spelling, wiskunde en het socio-emotionele aspect. Er wordt ingespeeld op de individuele behoeften van onze leerlingen, er wordt dus zorg op maat aangeboden. 

Ouders zijn meer dan welkom om de evolutie van hun kinderen te bespreken. We willen ouders graag betrekken bij de zorg op onze school.

Week van de opvoeding
Gepost op 17/05/2017 - 19:31

 

Week van de Opvoeding van 16-23 mei 2017.

Het thema van 2017 is "Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten". Opvoeden zit in de dagelijkse dingen en gaat over veel facetten. Ouders delen blije momenten, maar ook bange, bedroefde en boze momenten zijn toegelaten. 

In onze speelden de kinderen in de klas het dobbelsteenspel. Bij iedere worp mochten de kinderen vertellen wat hun blij, bang, boos, gelukkig, ... maakt. Er was ook een worp waarbij we een knuffelmoment hadden.

De kinderen kregen allemaal een "dobbelsteen" mee naar huis, om met mama en papa te knutselen en samen het spel te spelen! 

Want samen praten over emoties werkt verbindend! 

Als er thuis plaats is voor al deze gevoelens, krijgen kinderen het signaal dat emoties nooit verkeerd zijn. Het creëert een veilig nest waar iedereen zich gerespecteerd en gehoord voelt. Kinderen die zich mogen uiten, groeien op met een goed zelfbeeld en meer zelfvertrouwen!

Beste wensen
Gepost op 23/12/2016 - 15:17

Beste wensen voor 2017

Welkom
Gepost op 28/06/2016 - 17:18

Welkom op de blog van zorg (lager)!