Nieuws

Zeg-je-zeg april
Gepost op 30/03/2018 - 10:54

Zeg-je-zeg april staat online!

Zeg-je-zeg maart
Gepost op 05/03/2018 - 22:13

Zeg-je-zeg maart staat online!

Zeg-je-zeg
Gepost op 01/12/2017 - 09:45

Zeg-je-zeg december staat online!

Zeg-je-zeg
Gepost op 05/11/2017 - 18:15
Dag van de leerkracht
Gepost op 05/10/2017 - 22:38

Vandaag was het "de dag van de leerkracht". Bij de kleuters van de gemeentelijke basisschool Beekbeemden werd vandaag het verhaal van Arras voorgelezen, een jongetje uit Afrika dat heel graag naar school zou willen gaan maar thuis heel hard moet werken. Om te laten horen dat onderwijs heel belangrijk is, maakte elk kleuterklasje een prachtige dromenvanger met belletjes in. Zo hopen we dat elk kind, waar ook ter wereld, de (school)bel zal horen!

Zeg je Zeg September
Gepost op 02/09/2017 - 20:46

De Zeg je Zeg van september staat online!

 

Snoepgroentjes
Gepost op 12/05/2017 - 16:16

Vandaag hebben we van lekkere snoeptomaatjes gesmuld.

Dankjewel oudercomité!!

Waar blijft die bus?
Gepost op 29/01/2017 - 19:20

Weet jij ‘t? Als je bij ons op het ouderfeest geweest bent wel.
Konijn en Mol stelden deze vraag verschillende keren… elke keer was de bus net voorbijgereden. Gelukkig liep het verhaal goed af met een leuke picknick.
Elke klas en elke kleuter had een belangrijk taak tijdens dit optreden voor mama en papa: dansen, toneel spelen, meerijden met de bus, zingen, de bus schilderen…
We zagen na de voorstelling vele fiere ouders en dat was terecht. Alle kleuters hebben hun uiterste best gedaan en verrasten op het einde hun ouders met een kleurrijk hartenkaartje.

Kandidaten schoolraad gezocht
Gepost op 20/01/2017 - 15:51

Het gemeentebestuur doet een oproep aan de lokale gemeenschap om kandidaten voor te dragen om te zetelen in de schoolraad van
de gemeentelijke basisschool Beekbeemden. In de schoolraad zijn telkens 3 personen van het personeel, de
ouders en de lokale gemeenschap vertegenwoordigd.
Een van de doelstellingen is de betrokkenheid van de ouders in de school te vergroten en een brug te bouwen tussen het schoolbestuur, het schoolteam en de ouders om op die manier een
prettige leeromgeving te creëren voor de kinderen.
De schoolraad moet zorgen voor een versterking van de kwaliteit van de medezeggenschap, inspraak en betrokkenheid van ouders en
een verhoging van de efficiency van het overleg van de school met de ouders
We zoeken daarom 3 personen om te coöpteren in de schoolraad als afgevaardigde vanuit de lokale gemeenschap.
De vertegenwoordigers van de ouders en het personeel in deze schoolraad en elke organisatie of vereniging in de lokale gemeenschap die als representatief voor deze gemeenschap gelden,
kunnen een kandidaat voordragen. De coöptatie gebeurt bij consensus door de vertegenwoordigers van het personeel en de ouders in de schoolraad.
Voorwaarden:
 meerderjarig zijn;
 geen lid van het schoolbestuur;
 geen lid zijn van een schoolbestuur, schoolraad of oudervereniging van een school van een ander net.

Schriftelijke kandidaturen kunnen ingediend worden bij het gemeentebestuur,
t.a.v. mevrouw Liliane Mechelmans, Heldenplein 1,
3550 Heusden-Zolder tot uiterlijk 7 maart 2017
Voor meer informatie kan u ook bellen op het nummer 011/808261.

Beste wensen
Gepost op 23/12/2016 - 12:12

Beste wensen voor 2017

Pagina's