Klassen

In de instapklas wacht Mallemien op haar vriendjes en vriendinnetjes. Zij zorgt, samen met juf Katleen en juf Chris voor regelmaat en veiligheid tijdens de eerste...

Welkom in onze eerste kleuterklas bij juf Griet, waar we leren spelen, ontdekken, experimenteren, genieten en de wereld weer wat meer laten verkennen. Dit doet de juf niet alleen...

Welkom in de eerste kleuterklas B bij juf Nadine, waar we samen knippen, plakken, spelen, enz. en daaruit heel veel leren en fijne dingen beleven. Dit is wat wij doen, samen met...

In Balanske 1 heet de juf Anita. Waarom heet ons kleuterklasje balanske? Wel, omdat we met twee verschillende leeftijden samen zitten. De jongsten zijn 4 jaar en de oudsten 5 jaar...

Welkom in Balanske 2 en hun 2 juffen: juf Rosita en juf An

De 4- en 5-jarigen zitten hier samen. Net zoals een echte balans of weegschaal houden we...

Kom maar binnen in het eerste leerjaar A bij juf Amanda. In dit eerste jaar van de lagere school leren we samen een heleboel nieuwe dingen.
En dat is toch wel wat spannend!...

Spannend, eindelijk naar de lagere school!
Samen met juf Loes zetten wij de eerste stapjes in de lagere school.
We leren samen lezen, tellen, rekenoefeningen maken,...

Welkom in het tweede leerjaar A. Samen met onze juf Katelijne vliegen we het schooljaar door! Natuurlijk besteden we veel tijd aan lezen, schrijven en rekenen, maar daarnaast...

Welkom in 2B bij onze juf Iris. In het eerste leerjaar hebben we al bewezen dat we kunnen rekenen, schrijven en lezen. In het tweede leerjaar leren we nog veel meer: optellen en...

Op naar het derde leerjaar bij juf Inge en juf Inge
We leren heel wat nieuws zoals rekenen tot 1000 en cijferen!
Ook de leesteksten worden al wat...

Zowel rekenen als taal worden moeilijker en uitgebreider. Maar de juffen van het vierde leerjaar staan klaar om alle leerlingen te begeleiden. Ook de kennis van de wereld wordt verruimd via...

In het 5de leerjaar bij juf Liesbeth wordt het allemaal weer wat moeilijker en wat meer. Er komt zelfs een vak bij: het Frans. Dit is niet altijd even gemakkelijk. Er wordt ook...

In het zesde leerjaar bij juf Els werken we verder aan de leerstof en proberen we ons voor te bereiden op het middelbaar onderwijs: we oefenen op het zelfstandiger worden, zowel...

Elke dag leert een kleuter al spelend in de klas met de klasjuf. Ieder op zijn of haar manier en niveau, voldoende uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. De juf maakt ook tijd voor kinder- en...

We vinden het als team belangrijk dat elk kind zich goed voelt bij ons op school. Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas, de leerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking. Zo is er...

We zijn allen ontstaan in deze tuin aan dezelfde tak!
Onderscheid naar kleur of ras of levensbeschouwing past ons niet!
Immers dezelfde lente maakt JOU en MIJ!!

.

.

Schoolactiviteiten