Klassen

In de instapklas wacht Mallemien op haar vriendjes en vriendinnetjes. Zij zorgt, samen met juf Katleen, juf Nadine en juf Chris voor regelmaat en veiligheid...

Welkom in onze eerste kleuterklas bij juf Griet en juf Stefanie, waar we leren spelen, ontdekken, experimenteren, genieten en de wereld weer wat meer laten...

In Balanske 1 heet de juf Anita. Waarom heet ons kleuterklasje balanske? Wel, omdat we met twee verschillende leeftijden samen zitten. De jongsten zijn 4 jaar en de oudsten 5 jaar...

Welkom in Balanske 2 bij juf Rosita.

 

Welkom bij juf An.
De 4- en 5-jarigen zitten hier samen. Net zoals een echte balans of weegschaal houden we elkaar in evenwicht. De jongsten leren veel van de oudsten, net...

Kom maar binnen in het eerste leerjaar A bij juf Amanda. In dit eerste jaar van de lagere school leren we samen een heleboel nieuwe dingen.
En dat is toch wel wat spannend!...

Spannend, eindelijk naar de lagere school!
Samen met juf Loes zetten wij de eerste stapjes in de lagere school.
We leren samen lezen, tellen, rekenoefeningen maken,...

Welkom in het tweede leerjaar. Samen met onze juf Katelijne vliegen we het schooljaar door! Natuurlijk besteden we veel tijd aan lezen, schrijven en rekenen, maar daarnaast worden...

Op naar het derde leerjaar bij juf Inge en juf Didem
We leren heel wat nieuws zoals rekenen tot 1000 en cijferen!
Ook de leesteksten worden al wat...

Zowel rekenen als taal worden moeilijker en uitgebreider. Maar meester Gert en juf Didem van het vierde leerjaar staan klaar om alle leerlingen te begeleiden. Ook de kennis van de...

In het 5de leerjaar bij juf Liesbeth en juf Iris wordt het allemaal weer wat moeilijker en wat meer. Er komt zelfs een vak bij: het Frans. Dit is niet altijd even...

In het zesde leerjaar bij juf Els en juf Ann werken we verder aan de leerstof en proberen we ons voor te bereiden op het middelbaar onderwijs: we oefenen op het...

Elke dag leert een kleuter al spelend in de klas met de klasjuf. Ieder op zijn of haar manier en niveau, voldoende uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. De juf maakt ook tijd voor kinder- en...

We vinden het als team belangrijk dat elk kind zich goed voelt bij ons op school. Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas, de leerkracht is de spilfiguur van de zorgwerking. Zo is er...

We zijn allen ontstaan in deze tuin aan dezelfde tak!
Onderscheid naar kleur of ras of levensbeschouwing past ons niet!
Immers dezelfde lente maakt JOU en MIJ!!

Schoolactiviteiten

.

.

.

.