.

.

juf Heidi
Gepost op 31/01/2019 - 19:14

De laatste dag van januari maakten onze kleuters samen met hun ouders een echte winterwandeling. Er was sneeuw, het was koud maar dat maakte het allemaal veel leuker.
Met een fotoboekje als hulp vonden ze de juiste weg. En tijdens de wandeling moesten zoeken naar letters. Daarmee maakten ze na de wandeling een leuke zin: HET IS FEEST. En zo werd de dag ook afgesloten: in polonaise rondstappen op leuke muziek.   

Dankjewel allemaal!!
Gepost op 30/06/2017 - 13:07

                   

sponsorloop
Gepost op 29/06/2017 - 08:18

27 juni was het grote moment voor alle leerlingen en kleuters om te laten zien hoe intens ze geoefend hadden aan hun loopvaardigheden en uithouding. 
Aangemoedigd door supporters liepen ze allemaal hun rondjes. PROFICIAT aan iedereen, super goed gedaan! 

Auteurslezing bib
Gepost op 15/06/2017 - 21:01

Met de bus werden we naar de bib gebracht.  Auteur Frank Daenen tekende voor ons enkele beelden uit zijn boekje 'Kijk uit, Millie!' 

Dan vertelde hij ons het verhaal van Millie en speelde hij nog op de gitaar. Het was een leuke uitstap!

schoolfeest tv beekbeemden
Gepost op 20/05/2017 - 20:15

schoolfeest

juf Heidi
Gepost op 10/05/2017 - 14:37

Dinsdag, 10 mei hebben de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar een superleuke 'samenspeel'namiddag beleefd met de kinderen van 't Trapke, Weyerke. We hadden gewacht op het zonnetje zodat we buiten konden  spelen: zeepbellen vangen, schommelen of glijden, spelen met de parachute, fietsen of voetballen en krijttekeningen maken. Er was veel te doen. Iedereen heeft er op zijn/haar manier van genoten: samen spelend met elkaar of op afstand elkaar leren kennen. Het was een superleuke namiddag!

Kleuters van de maand
Gepost op 29/03/2017 - 15:12

Weten jullie nog dat we vorig jaar op de facebookpagina van het Oudercomité  een foto plaatsten over het project "Het gat in de haag"?  De kleuterjuffen schilderden toen de houten figuurtjes die we in de Balanskes gebruiken voor het project "Het gat in de haag", een project rond sociale vaardigheden. (zie foto 1 en 2 bij dit artikel). Deze groenten maakten de juffen ook in het groot en werden vandaag gebruikt tijdens "kleuters van de maand". Tijdens dit groepsmoment worden niet alleen de jarigen van de voorbije maand gevierd maar wordt ook telkens 1 aspect van de sociale vaardigheden verduidelijkt aan de hand van een toneeltje of een poppenkast of een verhaaltje, ... Deze keer werken we rond "hulp vragen" en"hulp bieden" wanneer je het nodig hebt! Geniet van de foto's!

carnaval vieren
Gepost op 24/02/2017 - 13:31

We vierden carnaval met een leuke stoelendans, veel muziek en slingers!

Het was superleuk! 

ouderfeest op 27 januari 2017
Gepost op 28/01/2017 - 15:54

Waar blijft die bus?

Weet jij ‘t? Als je bij ons op het ouderfeest geweest bent wel.
Konijn en Mol stelden deze vraag verschillende keren… elke keer was de bus net voorbijgereden. Gelukkig liep het verhaal goed af met een leuke picknick.

Elke klas en elke kleuter had een belangrijk taak tijdens dit optreden voor mama en papa: dansen, toneel spelen, meerijden met de bus, zingen, de bus schilderen…

We zagen na de voorstelling vele fiere ouders en dat was terecht. Alle kleuters hebben hun uiterste best gedaan en verrasten op het einde hun ouders met een kleurrijk hartenkaartje.

 

Beste wensen
Gepost op 23/12/2016 - 15:17

Beste wensen voor 2017

Pagina's